Calcifir RX Specifications

Base Specifications FPACooled T2SL cold filter 320 x 256 pxPixel Pitch30 μmNETD<15mK @ +30ºCLensesN: 12ºx9º | M: 18ºx13ºAccuracy± 1ºC (from 0ºC to 100ºC ) ± 2ºC or 2% (from 100ºC to 1500ºC )StorageSD card up [...]