Calcifir RX Specifications

Base Specifications FPA Cooled 320 x 256 px Pixel Pitch 30 μm NETD <15mK @ +30ºC Lenses N: 12ºx9º | M: 18ºx13º Accuracy ± 1ºC (from 0ºC to 100ºC ) ± 2ºC or [...]