FPA 640 x 480 pixels
Pixel Pitch 17 μm
NETD <22 mK @ 30 ºC
Optical N: 12ºx9º | M: 18ºx13º | W: 31ºx23º
Accuracy +/- 1 ºC (from -10 to 60ºC)
Data USB 3.1 Type C
Power <2,5 W, 5 Vin
Weight (without PU) 0,7 kg
Size 140 mm x 70 mm x 100 mm
Operating Temp. Range -10ºC to +65ºC
Storage -40 to 71 ºC
Certifications EMC (EN 61326:2013)

IP65 (EN 60529:2018)

ATEX II 3 G Ex nA IIC T6 (EN 60079:2013)